فرمانداری ایلام

فرماندار در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری گفت: تاکنون از 259 طرح ارسالی به بانکهای عامل 256 طرح به مبلغ بیست وچهارمیلیارد ودویست میلیون تومان با اشتغالزایی 556نفر انعقاد قرار داد شده است.

فرماندار در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری گفت: تاکنون از 259 طرح ارسالی به بانکهای عامل 256 طرح به مبلغ بیست وچهارمیلیارد ودویست میلیون تومان با اشتغالزایی 556نفر انعقاد قرار داد شده است.

💫فرماندار: تاکنون از 259 طرح ارسالی به بانکهای عامل 256 طرح به مبلغ بیست وچهار میلیاردودویست میلیون تومان با اشتغالزایی 556نفر انعقاد قرار داد شده است.
 بسطامی فرماندار ایلام در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری گفت: تاکنون از 259 طرح ارسالی به بانکهای عامل 256 طرح به مبلغ بیست وچهارمیلیارد ودویست میلیون تومان با اشتغالزایی 556نفر انعقاد قرار داد شده است. وی در ادامه بیان کرد بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی با بررسی قابلیتها ی حوزه کاری خود و اقدام جهادی با همدلی در راستای جذب حداکثری تسهیلات اشتغالزایی ارزان قیمت تلاش کنند.
🔶دستگاهها و نهادهای حمایتی طرحهای اشتغالزایی را برای جامعه هدف خود تشریح و اطلاع رسانی کنند.
فرماندار در ادامه این نشست گفت: خوشبختانه شهرستان ایلام تا کنون از لحاظ جذب مبلغ تسهیلات، تعدادطرحهای ارسالی به بانکها و تعداد طرحهای اجراشده دارای مقام اول دربین شهرستانهای استان می باشد.

 

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است